Kolekcja ORP B³yskawica - Kolekcja Hachette
W ramach kolekcji planujemy wydać 140 numerów. Zebranie wszystkich zajmie około dwóch lat.